Allah (c.c.) şöyle buyuruyor

De ki, Benim yolum budur… Ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allaha davet ederiz. Allahı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz… Ben Allaha ortak koşanlardan değilim…

ibn Abbas (r.a.)tan şöyle rivayet edilmiştir..

Rasulullah (s.a.v.) Muaz (r.a.)ı Yemene vali olarak gönderirken ona şöyle dedi..

Sen ehli kitaptan bir topluluğa gidiyorsun.. Yapacağın ilk iş onları lailahe illallaha davet etmek olsun.. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara Allah’ın kendilerine bir gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ettikleri taktirde onlara, Allahın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere zekatı farz kıldığını bildir… Bu hususta da sana itaat ettikleri taktirde (zekat toplarken) mallarının en iyilerini haksız yere almaktan sakın ve mazlumun bedduasından kork. Çünkü onunla Allah arasında engel yoktur..

Yorum Ekle