fani dünya

Faniyim, fani olanı istemem; acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim, fakat bir yar-ı bakî isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcûdâtı umumen isterim.”
– Bediüzzaman Said Nursi

Yorum Ekle