Okunması gereken dualar

Sabır Duası
Bismillâhi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddınî bi-kadaike ve 
barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve 
te’hira ma acceltehu.
Allah’ım,senin ismine,malımı,dinimi ve
nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl,kaderimde 
olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini,acele ettiğinin 
de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla. Amin

 

HASTAYA OKUNACAK DUA
Allahümmeşfi abdeke yenke’leke adüvven ev yemşî leke ilâ salatin.
MA’NASI:
Allah’ım, şu kuluna şifa ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad
eder
ve senin rızan için namaza yürür

KORKULU RÜYA GÖREN BU DUAYI OKUMALI
Allâhümme inni eüzübike min amelişşeytani ve seyyiatil-ahlam.
MA’NASI:
Allah’ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan
sana sığınırım.


GECELEYİN RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA
Sübhanallâhi Rabbil’alemiyn.
MA’NASI:
Alemlerin rabbi olan Allah’ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan
ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna inanıyorum..

 

SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA
Subhânallâhil Aziym.
MANASI:
Büyük ve yüce Allâh’ı tesbih ederim

 

KORKAN KİMSE BU DUAYI 100 KERE OKUSUN
Hasbünallahü ve ni’mel vekil.
MANASI:
Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir

 

ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA
Allahümme inni e’üzü bike mineşşeytanir’raciym.
MA’NASI:
Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım

Yorum Ekle